అనుబంధం

1 STEEL FRAME BAR

1. స్టీల్ ఫ్రేమ్ బార్

2 BRACKET

2. బ్రాకెట్

3 BASE SUPPORT

3. బేస్ సపోర్ట్

4BUILT-IN FITTING

4. అంతర్నిర్మిత అమరిక

5 PURLIN  C TYPE PURLIN, Z TYPE PURLIN

5. పర్లిన్ సి టైప్ పర్లిన్, జెడ్ టైప్ పర్లిన్

6 BOLTED BALL

6. బోల్టెడ్ బాల్

7 WELDED BALL

7. వెల్డెడ్ బాల్

8 HIGH STRENGTH BOLTS

8. అధిక బలం బోల్ట్‌లు

9 COLUM

9. కాలమ్

10 BEAM

10. పుంజం

11 CONE

11. కోన్

12 BLANKING PLATE

12. బ్లాంకింగ్ ప్లేట్

13 SLEEVE

13. స్లీవ్

14 SPECIAL-SHAPED STEEL STRUCTURE

14. ప్రత్యేక ఆకారపు ఉక్కు నిర్మాణం

15 CRANE BEAM

15. క్రేన్ బీమ్

16 BIG BOARD BEAM

16. బిగ్ బోర్డ్ బీమ్

17 CROSS COLUMN

17. క్రాస్ కాలమ్

18 CIRCULATING COLUMN

18. సర్క్యులేటింగ్ కాలమ్

19 SPIRAL PIPE COLUMN

19. స్పైరల్ పైప్ కాలమ్

20 BRIDGE MEMBER

20. వంతెన సభ్యుడు

21 Shear stud steel members

21. షీర్ స్టడ్ స్టీల్ సభ్యులు

22 STEEL STAIR

22. స్టీల్ మెట్ల

23 BOX STEEL

23. బాక్స్ స్టీల్